Monday, April 25, 2011

Dhanvanthari

I disclaim any rights to this photo

Ranga Ranga Gopurum

I disclaim any rights to this photo

Thanga Vimanam

I disclaim any rights to this photo

Gopuram

I disclaim any rights to this photo
I disclaim any rights to this photoUdyavar (1)

I disclaim any rights to this photo

Ranganayaki (13)

I disclaim any rights to this photo

Ranganayaki (12)

I disclaim any rights to this photo

Namperumal with Ubaya Nachiyar (10)

I disclaim any rights to this photo

Panguni Ther

I disclaim any rights to this photo
I disclaim any rights to this photo

Thai Ther

I disclaim any rights to this photo
I disclaim any rights to this photo
I disclaim any rights to this photo

Allum Pallaku

I disclaim any rights to this photo
I disclaim any rights to this photo

Ranganayaki (11)

I disclaim any rights to this photo

Uraiyur Thayar

I disclaim any rights to this photo

Uraiyur Serthi

I disclaim any rights to this photo
I disclaim any rights to this photo

Vasantha Mandapam

I disclaim any rights to this photo

Vasantha Utsvam

I disclaim any rights to this photo

Poo Sathi (2)

Sesha Vahanam

Prabhai

Kudurai Vahanam

Karpaka Vriksham

Hanumanth Vahanam

Iratai Prabhai

Garuda Vahanam


Anna Pakshi Vahanam

Simha Vahanam

Ranganayaki (10)

Ranganayaki (9)

Ranganayaki (8)

Ranganayaki (7)

Ranganayaki (6)

Ranganayaki (5)

Ranganayaki (4)

Ranganayaki (3)

Ranganayaki (2)

Ranganayaki (1)

Ranganayaki

Udyavar

Sudharshana Azhwar

Srirangam Serthi

Poo Sathi (1)

Template Design by SkinCorner